Transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2015 bestaat de transitievergoeding. De transitievergoeding is een vergoeding voor werknemers die hun baan verliezen.

 

De transitievergoeding is bedoeld als compensatie voor ontslag en kan worden gebruikt om de stap naar een andere baan makkelijker te maken. De transitievergoeding is voor werknemers die worden ontslagen of werknemers van wie het contract niet wordt verlengd.

Als je zelf ontslag neemt omdat je werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nalatig is geweest, dan heb je ook recht op een transitievergoeding. Werknemers moeten minimaal 24 maanden in dienst zijn geweest om recht te kunnen hebben op een transitievergoeding.

Een transitievergoeding is niet verplicht bij ontslag met wederzijds goedvinden. Daarvoor geldt dat werkgever en werknemer samen een eventuele vergoeding kunnen afspreken.
Op de website van:
www.mijnwerkenzekerheid.nl kun je met de 'tool transitievergoeding’ bepalen of je recht hebt op een transitievergoeding en hoe hoog de transitievergoeding voor je is.